حیات سبز ، حیاط سبز
اعضای تیم
سیدجلیل فداکار
نوع فعالیت : مدیر پروژه
پست الکترونیک : info@solarsimorgh.com
  name-fam
مهران روشن ریشهری
نوع فعالیت : پزشک تیم
پست الکترونیک : ansarroushan@yahoo.com
  name-fam
محمود سالاری
نوع فعالیت :
پست الکترونیک : m.salari@gmail.com
  name-fam
مجید علی نازی
نوع فعالیت :
پست الکترونیک : alinazi.majid@gmail.com
  name-fam
ابراهیم وجدان فتاحی
نوع فعالیت :
پست الکترونیک : evf13479@yahoo.com
  name-fam
میثم متاجی
نوع فعالیت : عضو کادر علمی - نماینده پروژه در استان مازندران
پست الکترونیک : meysammataji@gmail.com
  name-fam
محمدعلی وسیله ساز
نوع فعالیت : مکانیک - الکترونیک
پست الکترونیک : ali12222222222@yahoo.com
  name-fam